Hírek

Hírek


Leendő elsőseink beiratkozásához dokumentumok
 Kedves Szülők!

A szociális étkeztetést az önkormányzat biztosítja. A városban három helyen lehet átvenni ( Arany János Tagiskola, Petőfi Sándor Tagiskola, Kollégium).

Az igényeket a  06-20/7760850 számon kérjük jelezni! Kérjük jelezze azt is, melyik helyszínen veszi át az igényelt ebédet.


 Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedése miatt, a Kormány elrendelése alapján 2021. március 8-tól az oktatás tantermen kívül, digitális formában kerül megszervezésre.

Kérem, hogy 2021. március 8-án hétfőtől, 2021. április 7-ig a gyermekek ne jelenjenek meg az iskolában!

Jelenlegi ismereteink szerint a digitális oktatás utáni első tanítási nap 2021. április 7. szerda.

A fenti intézkedéssel kapcsolatban ügyeleti elhelyezés kerül megszervezésére. Az ügyelet azon tanulók számára szervezik, akiknek különösen indokolt, szüleik gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani.

A 111/2021.(III.6.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében- tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, felkéri a szülőket, hogy gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben- különös munkavégzés, védekezésben való részvétel- esetén vegyék igénybe!

Kérem, amennyiben gyermeke számára ügyeleti ellátást kér, azt a KRÉTA ÜZENETEK-en keresztül, vagy az adott iskola email címére, írásban, a kérelem pontos indoklásával együtt szíveskedjenek megküldeni!

Az ügyeletet 7.30-tól 16.00 óráig biztosítjuk.

A tanulás órarend szerint a KRÉTA DKT felületén fog történni, a tanulóknak be kell jelentkezniük a felületre és követniük kell a tanítási nap eseményeit.

Ha nem vesz részt az oktatásban, az hiányzásnak minősül!

Az étkezés megszervezéséről a továbbiakban tájékoztatjuk a szülőket.

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a települési önkormányzattal való egyeztetés után tudunk tájékoztatást adni.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a digitális oktatási forma ideje alatt gondoskodjanak arról, hogy gyermekük kerülje a csoportos találkozásokat, egyénileg tartsák őket otthon!

Megértő együttműködésükre a továbbiakban folyamatosan számítok!

Salgótarján, 2021.03.06.

Mravcsik Sándor
IntézményvezetőTisztelt szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben ingyenes tanszercsomagban részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 1-8 évfolyamos tanulóink.

A csomag átvételéhez szükséges a 2020. szeptember 1-én érvényes jegyző által kiállított igazolás és a gyermek TAJ száma.

A fenti dokumentumokat sürgősen kérjük bemutatni az iskolában, legkésőbb 2020. augusztus 28-ig.

Az ingyenes tanszercsomagok kiosztásának időpontjáról később értesítjük.2020 Ballagási videója


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium tagintézményeiben hit- és erkölcstan tantárgyat oktató egyházakról:

  • Magyar Katolikus Egyház
  • Magyarországi Református Egyház
  • Magyarországi Evangélikus Egyház
  • HIT Gyülekezet

Az etika és a hit- és erkölcstan tantárgy közötti  választás megkönnyítéséhez  segítségként közöljük az egyházak rövid tájékoztató filmjét és a hitoktatásról szóló rövid leírást.

Magyarországi Református Egyház tájékoztató filmje:

https://reformatus.hu/oktatas/hittan/?fbclid=IwAR1pdJBsvyYNCOvV6IeC1pkvobHnXTI828isw0QbTb54oBYdGEwMJz4lIzU

Magyar Katolikus Egyház tájékoztató filmje:

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

HIT Gyülekezet Egyház tájékoztató közleménye:

A Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez szól, ezért az állami fenntartású iskolákban tanítandó hit- és erkölcstan órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy bármilyen világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen. Ezért nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet kívánunk tanítani, ugyanis a Biblia általános ismerete még mindig jóval alacsonyabb szinten áll hazánkban, mint NyugatEurópában. Meggyőződésünk szerint a Szentírás történetei, tanításai és költészete önmagukért beszélnek. A bibliai elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat, melyeket az egyes korosztályok számára érthető szinten ismertetjük meg, ez által a gyermekek képesek lesznek maguk is kreatív módon, közös munkával, megbeszéléssel levonni a számukra aktuális erkölcsi tanulságokat, következtetéseket. Célunk, hogy a fiatalok a Bibliát megismerjék, megszeressék, és az abban szereplő hősök példaképként szolgáljanak a számukra, történeteikből erkölcsi és életvezetési tanácsokat meríthessenek egész életükben. Ez a szemlélet a mai oktatásból és a média világából is hiányzik. Óráink döntően kis csoportokban, sokszor néhány fővel történnek, ami lehetővé teszi, hogy az órák a diákok egyéni képességeinek, érdeklődési körének megfelelően folyjanak. Egyházunk bibliaoktatását felekezettől függetlenül minden érdeklődő gyermek számára ajánljuk, nincsen semmilyen hitélettel kapcsolatos elvárás az óráinkon sem azon kívül. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba. Ezért egyházunk hit- és erkölcstan óráit felekezeti hovatartozástól függetlenül ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe. További információt az oktatásunkról a www.hiteserkolcstan.hu honlapon olvashat, vagy felteheti kérdéseit a hitoktatas@hit.hu email címen keresztül.

Hit Gyülekezete

Magyarországi Evangélikus Egyház közleménye:


Tisztelt Szülők!

Kérem, hogy az alábbi dokumentumokat figyelmesen olvassák át!

         A Tankerület határozata a beiskolázási körzethatárokról

Étlap

Mostantól az iskolánk honlapján megtalálhatóak az alsós és felsős osztályok étlapjai! A bal oldalon elhelyezkedő “Menza Étlap” menüben találják!


Kréta

A Kréta rendszerről itt tudhat meg többet: Tudnivalók a Krétáról