Hírek

Tisztelt Szülők!

2018. február 5-én intézményi önértékelést kezdünk el a tagiskolánkban.

A szülők, mint legfontosabb partnereink egy kérdőív kitöltésével segíthetik az önértékelési folyamatot.

Kérjük, töltsék ki az Önöknek kiküldött kérdőíveket.

2018. március 13-án tanfelügyeleti látogatás lesz a tagintézményünkben.

A 20/2012. évi EMMI rendelet a tanfelügyelet célját így fogalmazza meg: „(…) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.”

Az intézményellenőrzés legfontosabb területei:

  • a pedagógiai program megvalósítása,
  • az együttműködés,
  • a munkamegosztás,
  • a tanulói eredmények és a partnerek elégedettsége.

Az intézményellenőrzés a pedagógusok ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat korábban hogyan értékelték.

A tanfelügyeleti látogatás során a szülők képviselőivel is készül interjú. Osztályonként 3-3 szülőt fogunk meghívni.

A meghívottak megjelenését előre is köszönjük.

Számítunk arra, hogy megjelenésükkel hozzájárulnak a tanfelügyeleti látogatás eredményességéhez.

 

Salgótarján, 2018. január 30.

Feketéné Rózsási Erika

tagintézmény-vezető