NTP-MUV-19-0210

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Program Tehetségeket Segítő Egyesület Salgótarján

KORSZERŰ ESZKÖZÖK ÉS TECHNIKÁK A MŰVÉSZETBEN – NTP-MUV-19-0210
TEHETSÉGEKET SEGÍTŐ EGYESÜLET


A Tehetségeket Segítő Egyesület „Korszerű eszközök és technikák a művészetben” című sikeres pályázata keretében tanórán kívüli tehetséggondozó programot valósított meg az Arany János Tagiskolában. A foglalkozások egy részében különböző technikák alkalmazásával ismerkedtek meg a gyerekek, amelyek segítségével rajzkészségüket, vizuális kifejezőkészségüket is fejlesztettük. A másik terület a számítógépes rajzolás, képszerkesztés. volt. A programban 14 tanuló vett részt a fejlesztő foglalkozásokon. A foglalkozásokat Baloghné Ivády Éva és Sirkó Attila vezették. Személyes találkozás alkalmával megismerkedtek Földi Gergely művésztanár életútjával és munkásságával.